0

เทคโนโลยี Stabilizer

● วัสดุคอมโพสิตชนิดใหม่ที่มีผลครอบคลุมทั้งการปรับสมดุลการหล่อลื่นภายในและภายนอก, การกระจายตัว, เจลลาติไนซ์และการคอมปาวด์.
→ ใช้ทดแทนโดยตรง : 1. น้ำมันพาราฟิน, สารช่วยกระจายตัว   2. น้ำมันหล่อลื่นสบู่กรดสเตียริก   3. พีอี แว็กซ์, ไมโครคริสตัลไลน์ แว็กซ์ และมอนแตนแว็กซ์ – สำหรับการใช้งานแบบดั้งเดิมซึ่งต้องเก็บสต็อกที่หลากหลาย, ใช้สูตรที่ซับซ้อน, กระบวนการผลิตที่ยุ่งยากและยากต่อการควบคุม.
→ แน่ชัด, มาตรฐาน, ต้นทุนต่ำและมีประสิทธิภาพสูง.

● อุตสาหกรรมในอนาคตจะต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รีไซเคิลและการแข่งขันที่มีต้นทุนต่ำ ซึ่งทั้งหมดนี้จะทำให้กระบวนการผลิตไม่เสถียร.
→ Stabilizer ครบวงจรช่วยแก้ปัญหาพื้นฐาน.

● กระบวนการที่ง่ายและชัดเจน.
→ ใช้งานง่าย, เกิดความผิดพลาดน้อย, สามารถใช้กับระบบกึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัติเต็มตัว.